1. Alsidig personlig udvikling

  2. Social udvikling

  3. Kommunikation og sprog

  4. Krop, sanser og bevægelse

  5. Natur, udeliv og science

  6. Kultur, æstetik og fællesskab.