kant stor.png
kant stor.png

Mød

Kristine og Sarah

Kristine_portræt.jpg

Kristine

Hej,

jeg hedder Kristine. Jeg bor i Vinding med min kæreste Frederik og sammen har vi vores datter Alberte.

 

Jeg er uddannet pædagog og har i flere år arbejdet med børn i både vuggestue- og børnehavealderen.

 

Jeg er optaget af at arbejde med børnenes selvbestemmelse og selvhjulpenhed og vægter at skabe et trygt, forudsigeligt og nært miljø for børnene at udvikle sig i.

7E55D77D-416C-46FB-8601-4096B9BC13AA.jpe

Sarah

Hej,

jeg hedder Sarah, jeg er gift med Jørgen og sammen har vi Ellenora. Det er hos os Minimøjserne har til huse. 

Jeg blev uddannet pædagog i 2009.

Jeg vægter det gode børneliv højt. Der skal være plads til udfordringer, masser af grin, gode kram, fantasifulde lege og voksne der er nærværende og støttende. For mig er det ligeledes vigtigt at barnet føler sig hørt og respekteret. 

MINIMØJSERNE_BJØRN_U_TEKST.png

Vores pædagogiske tanker

Vi har et ønske om at skabe et pasningstilbud med fokus på nærvær, ro, tid, stabilitet, faglighed og mulighed for en differentieret tilgang til det enkelte barn. 


Vi vil gerne være støttende i, at børnene kan udvikle sig til hele, glade og livsduelige små mennesker. Derfor er vores klare værdier også, at pasningsordningen vil være en  tryg og varm ramme, hvor børnene vil blive anerkendt som dem, de er. For os betyder det, at børnene har en indflydelse på sit eget liv, en forståelse for sin egen selv- og medbestemmelse og en oplevelse af at blive hørt. 


 

I tråd med vores værdi om at værne om barnets mulighed for at udvikle sin egen person og identitet vil vi eksempelvis tilstræbe at aktiviteter blive tilrettelagt ud fra de enkelte børns udviklingstrin og nærmeste udviklingszone med fokus på læreplanerne. 

Da vi har valgt at være to pædagoger,  er det muligt at dele børnegruppen op i eksempelvis alderstrin, køn eller udviklingszone. 


 

Vi ønsker høj kvalitet og god normering. Vi vil derfor, som hovedregel, kunne tilbyde en normering i voksen/barn forholdet 1:4 – sådan mener vi bedst at kunne opfylde vores vision for den private pasningsordning. 


Vi er klar over, at børn skal lære en hel ny verden at kende. Det kræver energi at skulle lære og integrere denne læring. Vi ønsker derfor, at rammerne i den private pasningsordning vil være rolige og genkendelige med høj grad af stabilitet. Således kan børnene bruge energien på leg og læring.